بذر یا اسپاون

فاکتور های مورد نیاز برای رشد هر چه بهتر بذر قارچ :

1-     دما

2-     رطوبت

3-     ماده غذایی

4-     دی اکسید کربن

5-     هیف های خوب و با کیفیت

 

مشخصات یک بذر خوب :

1-     میسیلیوم کل ماده غذایی را بپوشاند و سفید کرده باشد.

2-     هیف ها به صورت رشته ایی باشند نه پنبه ایی

 

برای تولید بذر قارچ های خوراکی از گندم و یا خاک اره و سبوس گندم استفاده می کنند.

 

تهیه بذر قارچ به روش سیندن :

1-     تولید بذر از بافت

2-     تولید بذر از هاگ

 

کشت بافت کند است ولی خصوصیات ژنتیکی قارچ حفظ می شود ولی کشت هاگ سریع و برای به نژادی ( اصلاح نژاد ) به کار می رود.

 

مواد تشکیل دهنده بذر :

1-     گندم ( پخته شده )

2-     سنگ گچ

3-     سنگ آهک

4-     میسیلیوم قارچ خوراکی

/ 0 نظر / 4 بازدید