کشت قارچ گوش چوب

طریقه پرورش قارچ گوش چوب :

 

نام گونه:

 Auricularia polytricha

 

1- بذر بهتر است با خاک اره درست شده باشد در دمای 121 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت اتوکلاو شود .

 

2- مانند قارچ شی تاکه

 

3- پارامتر های رشد قارچ گوش چوب :

 

 

ریسه دوانی

سر سنجاقی

تشکیل اندام بارده

دما

30- 24

20- 12

21- 3

رطوبت نسبی

95- 90

10- 5

90- 85

نور

------

1000-500لوکس در 24 ساعت

1000-500لوکس در 24 ساعت

طول دوره

40- 25

10- 5

7- 5

/ 0 نظر / 30 بازدید