نگرانی اروپائیها از نقض حریم خصوصی در اینترنت (کامپیوتر)

نتایج تحقیقات موسسه یوروبارومتر نشان می دهد که ۶۴ درصد از شهروندان اروپایی نگران نقض حریم خصوصی و فاش شدن اطلاعات شخصی خود در دنیای الکترونیک هستند.

موسسه یوروبارومتر در تحقیقاتی که به منظور ارزیابی حفاظت از اطلاعات در اتحادیه اروپا انجام داد مشخص کرد که ۶۴ درصد از شهروندان اروپایی نگران حریم خصوصی و اطلاعات شخصی خود هستند.

این چهارمین بار است که یوروبارومتر از سال ۱۹۹۱ تاکنون به منظور بررسی میزان تضمین حریم خصوصی شهروندان و شرکتهای اروپایی این تحقیق را انجام می دهد.

در این دوره تحقیقات که از آغاز سال ۲۰۰۸ و با مصاحبه از ۲۷ هزار شهروند از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و ۴ هزار و ۸۳۵ شرکت انجام شد نشان داد که به طور متوسط ۶۴ درصد از شهروندان این ۲۷ کشور در خصوص افشای اطلاعات شخصی خود نگرانند.

این تحقیقات عناصر مثبتی هم نشان می داد برای مثال بیش از ۸۰ درصد از شهروندان می دانند که در اینترنت با نوعی خطر مواجه هستند و بنابراین باید در انتقال اطلاعات شخصی خود احتیاط کنند که از این تعداد بیش از ۴۰ درصد می دانند که فناوریهایی برای دفاع در مقابل این حملات وجود دارد و یک چهارم این افراد به این فناوریها مراجعه می کنند.

براساس گزارش وب نیوز، نتایج منفی این تحقیق نشان می دهد که بیش از نیمی از شهروندان باور ندارند که حفاظتهایی که برای اطلاعات آنها عرضه می شوند کافی باشد و به طور متوسط، بیش از یک سوم نمی دانند که یک شهروند از حق جبران خسارات ناشی از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود برخوردار است.

همچنین نیمی از اروپاییها نمی دانند که حق دارند به اطلاعات شخصی اشخاص ثالث دسترسی یابند و یک شهروند روی ۶ نفر (۱۷ درصد) می داند که نمی تواند اطلاعات را به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا انتقال دهد و در صورت این کار از سطح حفاظت اطلاعات بهره مند نمی شود

/ 0 نظر / 20 بازدید