«قند ادکلنی »

برای خوشبو شدن فضا ومحیط خانه می توانید به روش زیر عمل کنید :در یک نعلبکی کمی ادکلن خوشبو ریخته ویک حبه قند چهار گوش در آن بیندازید ، طوری که ادکلن را خوب جذب کرده وقند خیس شود ، سپس قند را آتش بزنید ووقتی ادکلن تمام شد قند را خاموش کنید . با این تدبیر فضای خانه بسیار معطر خواهد شد .

/ 0 نظر / 30 بازدید