اموزش فال قهوه

معنی نام شکل

شکل

تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

خرس  

حساس و ظریف بودن ، تحول - مهربانی

کلاغ  

خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

صخره  

پیشروی اهداف ، استقامت - حرکت

پا  

توانمندی در عمل ، قدرت

دست  

تکیه گاه - یاور ، متکی به چیزی بودن

عصا  

حساس و ظریف بودن ، تحول - مهربانی

پروانه  

خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

نهنگ  

فخر فروشی ، غرور

طاووس  

مسافرت هوایی ، راه دور ، خبر از مسافر

هواپیما   دعای خیر والدین یا عزیزی بر آوردن حاجات انسان در حال دعاکردن  

/ 0 نظر / 16 بازدید