قلمزنی:

این هنر در حقیقت نوعی حکاکی بر روی فلزات نقره، مس و برنز است.

در این هنر دیر پای دستی نقوش یا طرحهایی بر سطح اشیاء فلزی کنده می شود.

 ابزار کار هنرمند قلمزن تعدادی قلم های مخصوص و چکشی است.

 در حال حاضر اصفهان مرکز و قطب این هنر در ایران است

و استادان بزرگی در قلمزنی بوجود آمده اند

که علاوه بر ارائه نقش های سنتی گاه شاهد ابتکارات

 و نوآوری هایی نیز از طرف آنان هستیم.

هنر قلم زنی :از وبلاگ اصفهان ازنگاه من

/ 0 نظر / 4 بازدید