نوعی رانندگی، نوعی ماجراجویی

از آغاز اعلام طرح جدید راهنمایی و رانندگی تهران مبنی بر کنترل نامحسوس سرعت خودروها در بزرگراه های شهر، منتظر آن

نوعی رانندگی، نوعی ماجراجویی
نوعی رانندگی، نوعی ماجراجویی

بودیم که این تخلف در اتوبان ها و بزرگراه های تهران کاهش پیدا کند، اما آنچه که تاکنون محسوس نبوده، همین کاهش مورد انتظار جامعه شهری است. شاید هم باید منتظر بمانیم تا نتایج این اقدامات آشکار شود. اما آنچه که به وضوح می توان دید، سرعت عنان گسیخته خودروهایی است که شب و روز در بزرگراه ها و اتوبان های تهران خطر می آفرینند و به خصوص در ساعات شب به معنی واقعی کلمه بزرگراه ها را برای دیگر خودروها ناامن می کنند. رانندگان بعضی از این خودروها گویی گذرگاه های شهری را با پیست مسابقات اتومبیلرانی عوضی گرفته اند و رفتاری از خود بروز می دهند که در کمتر شهری از جهان می توان نمونه های آن را دید. معمولا، قوانین کنترل رانندگی در شهرهای بزرگ جهان از چنان شالوده محکم و منضبطی برخوردار است که برای متخلفان راه تکرار خلاف و یا فرار از مجازات را باقی نمی گذارد به همین دلیل در آن شهرها بی آن که نیاز به اجرای طرح های به اصطلاح ضربتی و ناگهانی باشد، رانندگان به مقررات تن داده اند و این تمکین از قوانین به صورت یک فرهنگ درآمده است. در تهران متأسفانه برای رانندگان ماجراجویی که شب و روز با سرعت های بسیار خطرناک، جاده و خیابان را برای دیگر رانندگان ناامن کرده اند، هنوز روش کنترل سریع وجود ندارد. اگر راننده متخلف بداند که تخلف او تحت کنترل است و در جایی ثبت شده و حداکثر ۲۴ ساعت بعد باید در انتظار مجازات باشد، به تکرار تخلف تن درنمی دهد. بسیاری از میهمانان خارجی که به مناسبت های گوناگون به تهران سفر کرده اند، از این سرعت ها و رفتارهای غیرمدنی رانندگان متخلف در تهران ابراز شگفتی کرده اند و این کارنامه خوبی برای ما نیست. اغماض در برچیدن بساط تخلف و تاخت و تاز رانندگان ماجراجو در تهران، دامنه تخلف را گسترده تر خواهد کرد.
امیدواریم هرچه زودتر شاهد ثمرات طرح جدید راهنمایی و رانندگی برای مهار این قبیل رانندگان متخلف در بزرگراه های شهری باشیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید