اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/۱٤

نام گونه:

Coprinus comatus

 

1- کلاهک ها به صورت تکی پراکنده یا گروهی در علفزار ها ، چمن ها و باغ ها و... دیده می شود.

2- کلاهک ها گوشتی و نمناک است و در ابتدا تخم مرغی ، استوانه ایی است در هنگام بلوغ کلاهک هنگام رسیدگی کامل به صورت جوهری در می آید.

3- در جوانی خوب ولی بعد از 24 ساعت سیاه می شود.

 

بستر کشت :

همان بستر قارچ دکمه ایی

دیده شدن این قارچ ها بر روی کامپوست نشانه نامرغوب و نارس بودن کامپوست است .

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: