اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/۱٤

نام گونه :

Volvariella volacea

کاه برنج قبل از کشت 24 ساعت در آب خیس می کنیم

بعد در کیسه 1*1*1 متر درست می کنیم.

یک مقدار کاه می ریزیم و بذر می زنیم دوباره کاه میریزیم و بذر می زنیم .

در رطوبت نسبی 85- 75 % و pH 6- 7 در عرض 12 روز ریسه دوانی می کند.

بعد از ریسه دوانی ، با تهویه نور بعد از 6- 5 روز کلاهک ظاهر می شوند.

از هر 100 کیلو کاه 10 کیلو قارچ تولید می شود.

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: