اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/٩

napkin ready for folding

napkin folded in half

folding napkin to make triangle

alternate view of triangle folding

folded triangle

triangle edges folded to centerline

lower flaps tucked under

 

pulling out petals of flower

completed napkin bird of paradise

 

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: