اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/٢

  جلسه چهل و شش
آ شنایی با الگوی کاپشن مردانه طرح رگلان از روی پیراهن مردانه

آموزش الگوی کاپشن مردانه طرح رگلان از روی پیراهن مردانه

 

    جلسه چهل و هفت
آ شنایی با الگوی لباس بچه گانه

بالاتنه پیش – بالاتنه پشت - آستین – شلوار    سایز بندی

بچه گانه را به چهار گروه تقسیم می کنیم 1 تا 3 سال گروه یک ، 3 تا 7 سال گروه دو، 7 تا 10 سال گروه سه ، 10 تا 14 سال گروه چهار و بعد 15 سال که سایز 36 می باشد. در بچه گانه خط جلوی جدید را نداریم. رو هم گرد 5/1 سانت، سجاف هم می گذاریم یقه بندی هم مانند بزرگسالان می باشد. تفاوت با بزرگسالان در اندازه های ثابت دو تا سه سانت بالاتنه ، هر گروهی که پایین می آید نیم سانت کم می شود. قد بالاتنه پشت را با اضافه اندازه خط گردن تا یقه کرده و از خطوط افقی مشترکاً برای پیش و پشت استفاده می کنیم. خط کف حلقه آستین برای گروه یک نصف خط شانه تا کمر + 2 از خط کمر . گروه دو نصف خط شانه تا کمر +1 از خط کمر گروه سه وسط خط شانه و کمر و گروه چهار نصف خط شانه تا کمر منهای یک از خط کمر بدست می آید.
در زنانه خط حلقه آستین را داریم سرشانه را پیدا می کنیم در بچه گانه سرشانه را داریم خط حلقه را پیدا می کنیم. به این ترتیب که از تلاقی سرشانه با خط شانه برای پشت نیم سانت و برای پیش یک سانت به داخل می آییم. در پشت ساسون سرشانه و در پیش ساسون بغل سینه را نداریم، منتها اگر به هر علتی بخواهیم ساسون بدهیم هر گروه که پایین می آید یک سانت از مقدار آن کم می شود. اضافه قد بالاتنه جلو را هم نیم سانت کم می کنیم. بغل حلقه آستین را اگر بلوز بود 1 سانت و اگر کاپشن یا پالتو بود 2 سانت پایین و بیرون می رویم، کادر آستین 3/1 دور سینه +2 ثابت می باشد ، هر مقدار از بغل به بالاتنه اضافه شود به همان نسبت به بغل آستین هم اضافه می شود. برای چین و پف کله آستین باز و بالا می رود.

 


قد بالاتنه یا خط فاق شلوار بچه گانه 4/1 دور باسن می باشد و 4 سانت بالاتر از آن محل باسن بزرگ است.منحنی مثلثی جلوی شلوار برای گروه یک 2 سانت، که برای گروههای دیگر 2 میل ، 2 میل اضافه می شود. در بچه گانه زانو نداریم منتها اگر بخواهیم تنگ تر بشود یک سانت از هر طرف خط زانو داخل می رویم. محل زانوی شلوار بچه گانه 2 سانت بالاتر از بین خط فاق و پایین می باشد. اندازه کمر بچه های کوچک مقداری بیشتر داده شده، که با احتساب آن رسم می گردد.

سن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اندازه بدن

74

82

89

96

103

109

115

121

127

132

137

142

147

152

158

قد بالاتنه پشت

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

5/33

35

5/36

5/37

5/38

کاررو پشت

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

32

34

35

36

سرشانه

5/7

8/7

8

3/8

6/8

9

4/9

8/9

10

4/10

8/10

2/11

5/11

9/11

4/12

گردن

25

5/25

26

5/26

27

5/27

28

5/28

29

30

5/30

31

5/31

32

33

سینه

52

54

56

58

60

62

64

66

68

71

74

77

80

83

86

کمر

47

47

47

48

50

51

53

54

56

57

58

60

61

63

66

باسن

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

77

80

84

88

92

قدآستین

28

30

32

34

36

38

40

42

45

48

50

52

55

57

58

قد شلوار

44

48

57

57

62

67

70

74

77

80

84

87

90

92

93

سایز بندی لباس بچه گانه و نوجوان روش پارسی

 
کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: