اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٦/٢

سعی کن فراموش کنی آن چیزی را که هرگز بدست نمی آوری و

  تلاش کن بدست آوری آن چیزی را که هرگز نمیتوانی فراموش کنی .

  و میگویم که آری:  لحظات را گذراندیم که به خوشبختی برسیم ،

  اما غافل از آنکه لحظات همان خوشبختی ها بودند ...

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: