اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٦/٢

زندگی گره کوری نیست که درجست وجوی گشودن آن باشیم

زندگی واقعیتیست که باید ان را تجربه کرد .

((سورن کی یرکگارد)) 

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: