اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/٢٧
برای خوشبو شدن فضا ومحیط خانه می توانید به روش زیر عمل کنید :
در یک نعلبکی کمی ادکلن خوشبو ریخته ویک حبه قند چهار گوش در آن بیندازید ، طوری که ادکلن را خوب جذب کرده وقند خیس شود ، سپس قند را آتش بزنید ووقتی ادکلن تمام شد قند را خاموش کنید . با این تدبیر فضای خانه بسیار معطر خواهد شد .
کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: