اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/٢٧
چنانچه در پیک نیک قصد کردید در فابلمه ، ماهیتابه یا کتری خود ، روی زغالهای صحرایی غذا درست کنید اما نگران سیاه شدن بیرون ظرف خود هستید ، توصیه می کنیم به پشت ظروف خود کمی خمیر ریش تراشی بمالید .با این تدبیر سیاهی ناشی از دود زغال واجاق به راحتی پاک خواهد شد ، بدون آنکه خراشی به ظروف شما وارد شود .
کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: