اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/٢

آشنایی با سایز بندی و آموزش کامل اندازه گیری و الگوی بالاتنه پشت  جلسه بیست و دو
آشنایی با سایز بندی

ارائه سایز بندی و آموزش کامل اندازه گیری و الگوی بالاتنه پشت

 

    هدف

در آغاز برش بالاتنه ها آشنایی هنرجویان با طریقه اندازه گیری زمانی مناسب خواهد بود.    سایزبندی روش پارسی

سایزبندی روش پارسی

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

بالاتنه پشت

38

5/38

39

5/39

40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

قد بالاتنه جلو

42

43

44

45

46

47

5/47

48

5/48

49

5/49

مقدار ساسون هر سایز

4

5/4

5

5/5

6

5/6

7

5/7

8

5/8

9

کارور پشت

35

36

37

39

41

43

44

45

46

5/46

47

دور گردن

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

درو سینه

83

86

90

96

100

104

108

112

116

120

124

دور کمر

63

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

دور باسن

88

92

96

100

104

108

114

118

112

128

132

فاصله سینه

17

18

19

20

21

22

22

23

23

24

24

بلندی سینه

24

25

26

27

28

29

29

30

30

30

30

قد آستین

57

58

5/58

59

60

60

60

60

60

60

60


مستطیلی به طول قد بالاتنه به اضافه 3 و عرض 4/1 دور سینه رسم می کنیم، دست راست خط گردن، خط جلوی خود وسط پشت، مقابل پهلو، و دست چپ کمر می باشد. از خط گردن دو تا خط به فاصله 3 سانت برای همه سایزها (36 به بالا) که خط یقه و خط شانه می باشند رسم می کنیم. از خط شانه نصف کارور پایین رفته خطی موازی با آن می کشیم که می شود خط کف حلقه آستین. خط ما بین این دو خط هم خط کارور می باشد. خط حلقه آستین از خط شانه عمود بر خط کف آستین و به فاصله نصف کارور از وسط پشت می باشد.
در برخورد خط حلقه آستین با خط شانه 5/1 سانت به طرف پهلو رفته و سه سانت از برخورد خط کف حلقه و خط حلقه مثلثی، بیرون می رویم و مطابق درس حلقه پشت آستین را می کشیم برای طریق یقه پشت روی خط گردن 5/1 اندازه دور گردن علامت زده و به صورت منحنی به طرف پایین و خط وسط آمده و آن را نصف 5/1 منهای نیم با خط یقه مماس می کنیم، خط سرشانه را رسم نموده ، از بیخ گردن 4 سانت علامت زده یک ساسون 2 سانتی داریم که طول آن 8 سانت می باشد، برای اینکه احتیاج به بستن ساسون نباشد لبه اول را نیم سانت و لبه دوم را یک سانت بالا می بریم و آن دو محل را به بیخ گردن و لبه بالای حلقه رسم می کنیم. از وسط پشت در کمر 2 سانت می گیریم و مستقیم به کارور وصل می کنیم ( در این میان یک سانت از اندازه سینه برای پشت کم می شود) درز بغل هم به مقدار اندازه کمر منهای یک بدست می آید. معمولاً طریق یقه و سرشانه را در سایز به دلیل برآمدگی 8 میل بالا می بریم.

   جلسه بیست و سه  الگوی بالاتنه پیش

مستطیلی به طول قد بالاتنه جلو به عرض 4/1 دور سینه به اضافه 1 رسم می کنیم. از خط گردن، خط یقه و خط شانه و کارور و خط کف حلقه آستین را می کشیم. خط حلقه آستین کارور منهای 3 بخش بر 2 می باشد.

 

برای کشیدن حلقه آستین از تقاطع خط حلقه و خط شانه یک سانت بیرون رفته و از روی خط کف حلقه آستین در پهلو 3 سانت بالا و در وسط کادر حلقه 2 سانت بالا و روی خط حلقه 4 سانت بالا و یک سانت به طرف پهلو رفته علامت می زنیم سپس این نقاط را به وسیله منحنی های مناسب بهم وصل می نماییم. برای طوق یقه روی خط گردن 5/1 دور گردن و از همان نقطه روی خط یقه 2 میل کمتر و به طرف پایین هم همان 5/1 دور گردن را علامت زده و منحنی طوق یقه را می کشیم. از بیخ گردن تا بالای حلقه آستین خط سرشانه را رسم می کنیم.
بلندی سینه از بیخ گردن و از وسط جلو نصف فاصله سینه، نوک سینه را مشخص می کند. از دو سانت بعد از محل سینه به طرف پهلو و پایین دو تا ساسون شروع می شود. ساسون پهلو سایز 385 سانت و ساسون زیر سینه 3 الی 5 سانت می باشد. به لبه بالا ساسون پهلو یک سانت اضافه کرده بعد از بستن آنف پهلوی کمر را که 4/1 آن به اضافه یک و مقدار ساسون می باشد و لبه پایین حلقه آستین را به لبه بیرون آمده ساسون وصل می کنیم. درز پهلو را در حالت ساسون بسته قیچی می کنیم، تا اضافه متناسب داخل ساسون را به ما بدهد همیشه ساسون پهلوی سینه به طرف بالا می خوابد و در صورت دوختن بهتر است کمی کج به طرف پایین باشد. به قد بالاتنه با بالا رفتن سایز نیم سانت اضافه می شود.

 


تقسیم بندی دور گردن 5/2 مجموع پشت 5/2 مجموع پیش 5/1 در پیش پایین می رویم. مجموع می شود 5/5 . درز بغل هم 3 و 2 اضافه می شود که داخل ساسون می رود جلو هم 2 سانت اضافه خواهد داشت. یک سانت از شیب سر شانه بالاتنه آستین دار کم می شود.

 

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: